A Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége támogató levele

a Diplomás Nők Nemzetközi Szövetségének Magyar Tagozata
1065 Budapest, Andrássy út 124.
Hungarian Federation of University Women
International Federation of University Women affiliate

Budapest, 2004. május 2.

Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom


A Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége egyetértését fejezi ki a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom 2003. augusztus 3-i alapító nyilatkozatával és a Mozgalomnak az országgyűlési képviselőkhöz írott 2003. szeptember 17-i nyílt levelével.

A Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége hangsúlyozza azt a meggyőződését, hogy a prostitúció minden formája a nőket súlyosan diszkrimináló "patriarchális társadalmi intézmény" - s mint ilyen, nincs helye egy a társadalmi esélyegyenlőséget támogató és demokratikus jogokon alapuló modern európai államban.

Ezért elítéljük és kritikával illetjük a közigazgatás azon szereplőit és döntéshozóit, akik egy szűk, másokat kizsákmányoló gazdasági érdeken alapuló lobbi-csoport érdekeit inkább támogatja, mint az Emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában kötött New Yorki Egyezményt, amely közel ötven éve van hatályban Magyarországon, de amelynek elveit és előírásait a magyar állam mindeddig nem juttatta érvényre.

A Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége, a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalmat támogatva felszólítja az Országgyűlés elnökét, a miniszterelnököt, a belügyminisztert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosát, a legfőbb ügyészt, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, az egyházakat, a tudományos élet vezető képviselőit, a közmédiumokat és kereskedelmi médiumokat és más társadalmi szervezeteket, hogy nyilvánosan foglaljanak állást a prostitúció legalizálása ellen.

A Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége különösen hangsúlyozza a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom azon megállapítását, "hogy a prostitúció kezelésének kérdése nem pusztán rendészeti, bűnüldözési kérdés. A prostitúció súlyos társadalmi problémák talaján jött létre, súlyos társadalmi problémák éltetik. Az egész társadalom közös felelőssége a szegénység, az elmaradottság, az etnikai kirekesztés, a tájékozatlanság és a férfiak és nők közötti hatalmi egyenlőtlenség felszámolása."

Üdvözlettel:

Thun Éva
elnök
Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal