Feljelentés a 2003-as mogyoródi bordély ügyében

Polt Péter Legfőbb Ügyész részére
fax: 2692862
Tárgy: Feljelentés,
sürgős intézkedést igényel

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!


Jelenleg, augusztus 22-24. között zajlik Mogyoródon az idei Forma-1 verseny. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is működik a Forma-1 verseny mellett illegális, szervezett prostitúció - igaz, a korábbi évekhez képest új helyen.

A Büntető törvénykönyv 205. §-a szerint bűncselekményt követ el, aki épületet vagy egyéb helyet prostitúció céljára másnak a rendelkezésére bocsát, büntetendő továbbá az is, aki bordélyházat tart fenn, vezet, vagy annak működéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. A Btk-ban foglalt eme tilalom az ország egész területére kiterjed, tökéletesen függetlenül a türelmi zónákra és a védett övezetekre vonatkozó szabálysértési szabályoktól.

Szemfényvesztésnek tekinthető ezért az a rendőrségi sajtóközlemény, mely arról szól, hogy már 21-én csütörtök este tiltott kéjelgésért előállítottak egy nőt: miközben szabálysértés címén megbüntetik az út mellett álló, a bordélynak konkurenciát jelentő prostituált nőt, a rendőrség semmilyen intézkedést nem tesz a jóval súlyosabb törvénysértés, a Büntető törvénykönyvbe ütköző, szervezett bordély léte és a nők prostitúcióján élősködő bérbeadók, szervezők, futtatók ellen.

A bordély működése annyira nyílt, hogy az minden ott járó felnőtt számára nyilvánvaló. A kintlévő szurkolók érdeklődésre bárkinek megmondják, hol található a bordély. Ugyan nem tudjuk, mi lehet az oka annak, hogy a Forma-1-en jelenlévő rendőrök nem intézkednek a bordéllyal és működtetőivel szemben, de helyszíni tapasztalataink szerint teljesen kizárható, hogy az ott lévő rendőrök ne lennének tisztában a bordély jellegével, helyével:

Közvetlenül a faluból a versenypályához vezető út mellett, az ideiglenes rendőrörstől mintegy kétszáz méternyire nyílik a bordély kapuja, szemben egy kb. harminc méter átmérőjű tóval. A kapu előtt van egy megállni tilos tábla. Meglehetősen forgalmas hely ez. A közúti táblák és a rendőri forgalomirányítás folytán a Forma-1-ről való távozáskor minden látogató el kell, hogy haladjon a bordély előtt, aki a község vagy az M3-as autópálya felé tart.

A bordélyt az úttól kerítés határolja, melyet drótos nádfonattal toldottak meg mintegy két és fél méter magasra. (A 2002-es illegális bordélyt is ugyanilyen nádfonatú magas kerítés vette körül.)

A bordély már a nyitás előestéjén, augusztus 21-én kinyitotta kapuját: Csütörtök este fél nyolc és nyolc óra között jártam ott először, másodmagammal. Ekkor a 4-5 méter széles kapu mögött egy méternyire, az útról jól láthatóan fiatal nők álldogáltak körülbelül huszan, olyan öltözetben, olyan módon kifestve és olyan mozdulatokat téve, amit egyértelműen prostitúciós felajánlkozásnak tekint a joggyakorlat és a közfelfogás egyaránt. Mellettük 5-6 kopasz, izmos testű, "verőember kinézetű" férfi állt a bejáratnál. A mögöttük lévő telken egy nagyobb, valószínűleg raktárnak épült épület, az udvaron pedig lakókocsi volt látható és két nagy, fehér-piros csíkos tetejű sátor. A sátrak belsejét körülbelül vállig érő nádfonattal, karámszerű, téglalap alakú részekre osztották.

Járókelők beszélgetését is hallottuk arról, hogy ezeknek a sátraknak semmi köze a Hungaroringhez.

A tó túloldalán parkolva néhány percen át figyeltük a bordélyt. Ezt észrevették annak működtetői is: előjött egy a többi "verőember külsejű" férfitól elütő külsejű férfi, ő is körbenézett, majd a prostituált nők elé állt, beszélt hozzájuk, mire a nők mind hátrahúzódtak, hogy ne legyenek kintről láthatóak.

Távozásunkkor a Forma-1-pályától az autópálya felé vezető úton az út mellett álló első rendőrpáros közúti iratellenőrzésre állított meg bennünket - rutinszerűen, azaz anélkül, hogy bármi okot megneveztek volna.

Szombaton kora este is jártunk a bordély környékén, akkor már egy televíziós társaság forgatócsoportjával együtt. Szombati érkezésünkkor a tú túloldalán lévő parkolóban is állt egy csoport (10-15) kopasz, izmos, tetovált férfi. Mihelyt kiderült számukra, hogy forgatócsoport érkezett, megfigyelés alatt tartottak bennünket, mozgásunkat valamelyest követték, egy alkalommal körbe is vettek bennünket, ez nem a bordély bejáratánál történt, hanem attól mintegy ötven méterre.

A környéken lévő más árúsítóhelyeket nem őrízték ezekhez a férfiakhoz hasonló emberek, sem közelről, sem távolról. A bordélyra összpontosuló ezt a fajta gondos, demonstratív, sok emberi erőforrást lekötő, tehát költséges őrző-védő tevékenységet nem tudjuk összeegyeztetni semmiféle legális üzletmenet jövedelmezőségével - különösen a bordély teljes felirattalanságának tükrében.

A bordélyra semmi nincs kiírva, sem a kapura, sem a kerítésre, sem a sátraknak az útról látható tetejére. Az útról nem volt látható semmilyen szolgáltató, árusító tevékenység sem. Kiírva arról sem volt semmi, hogy mit vagy mennyi pénzért vehet igénybe, aki oda betér. Ennek ellenére, amint megfigyeltük, férfi (és csakis férfi) kliensek folyamatosan nézelődtek, gyakorta be- és kimentek a kapun. A feliratok, árlapok, reklámok hiánya nagyban rokon azzal, ahogyan a városi szexuális jellegű boltok, szórakozóhelyek is gyakorta csak a hely elnevezését írják ki utcai frontjukra, vagy azt sem.

Szombat kora esti ottlétünk másfél órája alatt a kétszárnyú kapunak a kívülről nézve bal oldali szárnya mindvégig csukva volt. A jobb szárnyat a fehér pólót viselő izmos emberek hol derékszögben nyitva, hol pedig félig behajtva tartották - attól függően, hogy mennyire volt közel a kameraman. Természetszerűleg, mialatt a kapu félig behajtva volt, kevésbé lehetett belátni a bordély udvarára, és valamelyest alábbhagyott a kliens-forgalom is.

A bordély előtti első elhaladásunkkor még látni lehetett a nyitott kapuszárnyon belül három, prostituált külsejű nőt. Később, miután az őrzők észlelték, hogy autóval többször elhaladtunk a bordély előtt, s leparkoltunk a tó túloldalán, a nők már jóideig nem voltak láthatók. A kopasz, izmos emberek azonban mindvégig a kapuban tartózkodtak.

A tévés forgatócsoport nem tett kísérletet arra, hogy a kapu közvetlen közelében készítsenek felvételt, mivel szerkesztőségi utasításra óvniuk kellett a nagyértékű kamerát, és nem kockáztathattak meg egy affért az izmos kopasz tetovált férfiakkal. Szombaton történt azonban egy olyan eset, hogy egy német turista a kapu előtt állva kísérletet tett arra, hogy a benn álló nőket fényképezze. A kapuban lévő izmos férfiak közül ketten azonnal fölpattantak, és üvöltözve, hadonászva megakadályozták a turistát a fényképkészítésben.

A forgatócsoport távozása után az izmos férfiak a kapu jobb szárnyát újból teljesen kitárták, és kisvártatva ismét felbukkant a kapu közelében egy prostituált külsejű nő.

Az a csiki-csuki játék, amit a forgatócsoport ottléte alatt folytattak a kaput őrző férfiak a kapuval és a prostituált nők előengedésével, egyfelől arra utal, hogy a hely működtetői messzemenően kerülni kívánják tevékenységük dokumentálását és nyilvánosságra hozatalát, másfelől arra enged következtetni, hogy üzletmenetükhöz szükségesnek ítélik a kapu nyitvatartását és a prostituált külsejű nőknek a kapu közelében való tartózkodását.

Mindkét napon intenzív rendőri jelenlétet észleltünk a bordély közelében:Átlagosan mintegy ötpercenként haladt el a bordély előtti úton egy-egy legalább hatfős rendőri csoport, vagy rendőrökkel teli busz. Első érkezésünk idején, amikor a prostituált nők még nyíltan kiálltak a kapuba, a kapu előtt mintegy 15 méterre állt egy rendőrcsoport. Ezek a rendőrök jól látták a bordély bejáratában álló személyeket és az ottani történéseket. Sem ekkor, sem máskor nem láttuk jelét annak, hogy rendőrök ezzel a bordéllyal szemben intézkedtek volna, és erről a sajtóból sem értesültünk. Az ORFK honlapján (orfk.hu), a hírek rovatban napi összefoglalók olvashatók a Forma-1-gyel kapcsolatos rendőri intézkedésekről. Még az olyan csekély jelentőségű események is szerepelnek itt, hogy hány külföldi jelentette be útlevelének elvesztését. A bordéllyal szembeni intézkedésről azonban egy szó sem volt olvasható ma (2003. aug. 24.) déli egy óráig.

Egyértelműen dezinformációnak tekinthető tehát az a rendőrségi közlésen alapuló rádiós hír is, miszerint 1500 rendőr vigyáz Mogyoródon, hogy ne legyen semmiféle illegális bordélykemping. Van bordély, noha, mint fent írtam, nem nevezik kempingnek a szervezői: nem nevezik semminek. A bordély az egyetlen megnevezetlen, árlap nélküli hely a környéken.

Javasolom ezért, hogy az ügyészség - a bordély működésének megakadályozására és feltárására tett intézkedéseken túl - vizsgálja ki:
- Hogyan lehetséges, hogy a rendőri szervek a rendőrségről szóló törvény dacára nem akadályozták meg a bordély működését, nem indították meg a büntetőeljárást?
- Terhel-e felelősség valamely rendőrt intézkedési kötelezettség elmulasztásáért?
- Született-e a bordély üzemeltetői (vagy nevükben illetve "felettesükként" eljáró más személy) és valamely rendőr között megegyezés arról, hogy a helyi rendőrök nem lépnek fel a bordéllyal szemben?

Ezt a feljelentést azért a T. legfőbb ügyész úrnál teszem, mivel a rendőrök büntetőjogi felelőssége fennállásának vizsgálata az ügyészség hatáskörébe tartozik. Álláspontom szerint alaposan feltehető, hogy a bordéllyal szembeni intézkedés elmaradásának hátterében rendőri bűncselekmény is történt, ezért nem látom indokoltnak, hogy az alapügyben a nyomozást a rendőrség folytassa le. Álláspontom szerint feltehető az is, hogy a bordélyt bűnszervezet igazgatja, tekintettel arra, hogy a fent leírt bordély zavartalan működése nehezen képzelhető el a Btk. 253. § (2) bekezdésében vagy a 323. §-ában írott bűncselekmények (vesztegetés, zsarolás) vagy más hasonló súlyos bűncselekmények elkövetése nélkül, s e bűncselekmények büntetési tétele eléri a bűnszervezet megállapításához szükséges ötéves alsó határt.

Tekintve, hogy a rendőrségi híradások szerint a Forma-1 környékét 1500 rendőr biztosította, s mi is állandó rendőri jelenlétet láttunk a helyszínen, nagyszámú rendőr tanúsíthatja a bordély működésére vonatkozó állításunkat. Ezen kívül számos rendőrnek arra nézve is lehetnek információi, miért nem léptek fel az arra illetékes rendőrök a bordéllyal szemben. Javasoljuk az ügyészségnek, arról is kérdezze ki az ott szolgálatot teljesített rendőröket, van-e tudomásuk a bordély szervezői és rendőrök bármiféle összejátszásáról, esetleg kaptak-e maguk bármiféle utasítást, jelzést arra, hogy a bordéllyal ne foglalkozzanak.

Augusztus 19-én faxon és a nyilvánosságon keresztül felhívást intéztünk az országos rendőr-főkapitányhoz, a belügyminiszterhez valamint Önhöz, hogy biztosítsák az idei Forma-1 versenynek a szervezett prostitúciótól való mentességét, hogy ne ismétlődjön meg a tavalyi, a rendőrség tudtával működő illegális bordély.

Sajnálom, hogy bordély várható működéséről tett augusztus 19-i felhívásunk ellenére a Magyar Köztársaság bűnüldöző hatóságai nem tettek megfelelő intézkedést a bordély működése ellen, vagy egyáltalán a tények tisztázása végett. A tényállást illető további bizonyítékok felkutatása hatósági feladat, a törvénysértésekre vonatkozó valamennyi bizonyíték begyűjtését sem civil aktivistáktól, sem újságíróktól nem várhatják el a hatóságok.


Kelt Budapesten, 2003. augusztus 24-én, vasárnap, 14 óra 30 perckor

Tisztelettel:
Juhász Géza
a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom tagja
a Habeas Corpus Munkacsoport igazgatója 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal