prostitucio.hu
a prostitúció visszaszorításáért

Követeléseink

1.
A bűnüldöző hatóságok folytassanak aktív felderítést a kiskorúakat pénzért szexuálisan kihasználó kliensek ellen, valamint bármiféle, a prostitúció szervezésére irányuló bűncselekmény feltárására.

2.
Minősüljön bűncselekménynek a kiskorú prostitúciójának szándékos vagy gondatlan előmozdítása is. Ide tartozik egyebek között a vendéglátó- és egyéb nyilvános helyeken a kiskorúak prostitúciójának eltűrése. Az ilyen helyeket néhány hónapra kötelezően zárják be.

3.
A kormány tegye érdekeltté a gyermekvédelem rendszerét, különösen az állami nevelőintézeteket az ellátott gyerekek prostitúciójának megelőzésében és megakadályozásában. Így például a bentlakásos gyermekvédelmi intézmények ne kaphassanak fejkvótát arra az időre, mialatt a gondozott gyerek szökésben van. A gyermekvédelemben foglalkoztatottak legyenek hivatásuknál fogva kötelesek jelenteni a gondozásukban álló gyermekek prostitúciójára utaló körülményeket és kapjanak hatósági védelmet a futtatókkal szemben.

4.
Az Országgyűlés alkosson a prostituáltak kilépését elősegítő törvényt, a kilépni szándékozók kapjanak védelmét és komplex támogatást - melyre attól függetlenül legyenek jogosultak, hogy tudnak-e, mernek-e terhelő vallomást tenni futtatóikra, klienseikre. A volt prostituáltak részére a kormány létesítsen védett menedékházakat. A prostituáltak túlnyomórészt erőszak áldozatai, az őket büntető szabályok fokozzák a sticiktől való függőségüket és ellentétesek a New York-i egyezménnyel. A prostituáltak büntetlensége ezért elengedhetetlen.

5.
A kormány tegye érdekeltté a rendőrséget a prostitúció visszaszorításában. A rendőrség működtessen a prostitúciót felderítő különleges szolgálatot, amelynek a prostitúciót szervező bűnözők leleplezésén kívül feladata lenne a kiskorúak kiemelése a prostitúcióból, továbbá a nagykorú prostituáltakat rendszeresen megkérdezni, hogy igényelnek-e hatósági védelmet a futtatókkal szembeni biztonságuk megteremtéséhez, segítséget a hatóságoktól és civil szervezetektől a prostitúcióból való kilépésükhöz.

6.
Az Országgyűlés iktassa be a valamennyi típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésbe annak vizsgálatát, hogy az átvilágítandó személy kliensként vagy más módon kihasználja-e mások prostitúcióját. Ne tölthessen be fontos és bizalmas munkakört, ne dolgozhasson sem a rendőrségben, sem az igazságszolgáltatásban, sem más hatóságnál olyan személy, aki mások prostitúcióját kihasználja.

7.
A Legfelsőbb Bíróság mondja ki, hogy a prostituáltakat minden esetben sértettnek kell tekinteni a futtatóik elleni büntetőeljárások során - és vonja vissza az ezzel ellentétes 3/1999. számú jogegységi határozatot.


 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal