Keresd a férfit!

Követelje Ön is a kiskorúak prostitúcióját használó kliensek megbüntetését!

A Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom kampányt indít Keresd a férfit! címmel, melynek első lépéseként követeljük a kiskorúak prostitúcióját használó kliensek megbüntetését. Követelésünkhöz várjuk csatlakozását az info -kukac- prostitucio.hu emailcímünkön.

Keresd a férfit!

A "Keresd a férfit" kampány célja, hogy a prostitúció visszaszorítása érdekében a társadalom figyelmét a prostituáltat eladó és megvásárló férfiakra, azaz a prostitútorokra irányítsa, akik gerjesztik és fenntartják a prostitúciót. A prostitúció túlnyomórészt férfiak között zajló adásvétel, amelynek a nő és a gyermek pusztán csak tárgya. A prostitúció nem munka és nem szolgáltatás, a prostituált nem vállalkozó, hanem árucikk.

Kampányunk első lépéseként olyan törvény alkotására szólítjuk fel a parlamentet, amely bünteti a kiskorú prostituáltakat használó férfiakat.

A prostitúció jelenlegi magyarországi jogi szabályozása alapjaiban elhibázott. A hazánkra érvényes nemzetközi emberi jogi egyezmények szerint nem a prostitúció elfogadása, fenntartása, gyakorlása érdekében vagyunk kötelesek szabályokat alkotni, hanem a prostitúció visszaszorításán kell munkálkodnunk. A türelmi zónák létesítését elrendelő törvény "a szervezett bűnözés elleni fellépés szabályait" ígérte. A valóságban azonban a törvény hatályba lépése óta egyre gátlástalanabbul terjeszkedik hazánkban a prostitúciót működtető maffia, a hatóságok jóváhagyó szemhunyása mellett.

A prostitúció keresleti oldalával, a kliensek szerepével és felelősségével senki sem foglalkozik. Sem a zónatörvény, sem semmilyen más jogszabály vagy kormányzati intézkedés nem irányul a kliensi magatartás visszaszorítására.

A zónásítási törvénycsomag semmilyen elemet nem tartalmaz a gyermekprostitúció visszaszorítására, és más kormányzati intézkedések sincsenek e téren. Ma Magyarországon nem büntethető a prostitúcióra kényszerített gyermeken szexuális aktust végrehajtó kliens.

Ezért indítjuk el "Keresd a férfit" címmel jogpolitikai, közvéleményformáló és plakátkampányunkat. Az utóbbi költségeit az USA budapesti nagykövetségének támogatásából finanszírozzuk.

Kérjük, hogy csatlakozzon Ön is a kiskorú prostituáltakat használó kliensek büntetését követelő törvénykezdeményezéshez.

2005. december 19.


Forgács Zsuzsa, történész, szociológus
Juhász Géza, jogvédő
Kurcz Éva, szociálpolitikus
A csatlakozáshoz kérjük, küldje el a nevét, foglalkozását és email címét az info - kukac - prostitucio.hu címre. A támogatók nevét és foglalkozását nyilvánosságra hozzuk az alábbi listán.

2007. október 11-ig csatlakozott:
Abody Rita,
Acsády Judit, szociológus
Adamik Mária, szociálpolitikus-szociológus
Almási Judit, programvezető
Ámon Henriette,
Andai György, újságíró
Andor Csaba, közgazdász-történész, szociálpedagógus hallgató
Annus Irén, egyetemi oktató
Antalffy Géza, PhD hallgató
Antoni Rita, PhD hallgató
Arnold Eszter, egyetemi halllgató
Babcsányi Judit, fordító
Babos Gabriella, közlekedésmérnök, grafológus szakasszisztens
Bajomi Anna Zsófia, tanuló
Bajzáth Sándor,
dr. Bakcsy György, mérnök
Balasi Eszter, grafológus, terapeuta
dr. Balázs Anna, gyermekpszichiáter
Balázsné Magyar Dorottya,
Balikó Ádám, banki dolgozó
Bálint Zsuzsanna,
Balogh Anikó, ügyvezető igazgató
Balogh Zsófia, hallgató
Bánki Ágnes, egyetemi hallgató
Banoss Dorina, informatikus
Bányai Csilla, mérnök-közgazdász
dr. Barát Erzsébet, egyetemi oktató
Baráth Katalin, tanár
Baráth Viktória, egyetemi hallgató
Barda Beáta, szervez
Bárdos Deák Ágnes, kultúraszervező
Bárdosy Éva, lapszerkesztő
Báron Szilvia, PhD hallgató
Bartók György, zeneszerző
Batka Zoltán, újságíró
Beck László, tanuló
Beke László, művészettörténész
Békési Eszter, tanár
Bende Katalin, pszichológus
Bényei Judit, szociológus
Bényei Tamás, egyetemi docens
dr. Beöthy-Molnár András, ideggyógyász szakorvos
Berek Anita, egyetemi hallgató
Béres-Deák Rita, nyelvtanár
Berki Judit, pszichológus
Bihari László, újsagíró
Bikácsy Gergely, kritikus
Biró Gergely, közgazdász
Bíró Zoltán, pénzügyi tanácsadó
Birta Melinda, mérnök-közgazdász
Birta Szilvia,
Blanár Sarolta, filmforgalmazó
Bódis Enikő, antropológus
Bódis Kriszta, író
Bodrogi Ferenc Máté, egyetemi hallgató, főszerkesztő
Bogdánné Kiss Tünde, könyvtáros
Bognár Andrea, üzletkötő
Bohn Katalin, szociológus, szociális munkás
Bollobás Enikő, irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi docens
Borbíró Fanni, történész
Borgos Anna, pszichológus
Boris János, szerkesztő
Boronyák Rita, szakreferens
Boros Györgyi,
Boros-Kreiss Heléna, fordító
Borzáné Horváth Ida, tanár
Botta Nárcisz,
Bozai Ágota, író, műfordító
Bózsó Lilla, egyetemi hallgató
Bödecs Pál, lelkész-főigazgató
Böröcz József, szociológus, tudományos tanácsadó, egyetemi docens
Budai Zsuzsanna,
Burka Klára, gépészmérnök
Bürgermeister Lívia, informatikus
Caesar Gáborné, nemzetközi főmunkatárs
Can Togay, filmrendező
Cristian Réka M., egyetemi adjunktunkts
Czabán György, filmkészítő, fotográfus
Czárán Judit,
Czerny Zsuzsa, pedagógus
Czikó Éva Emese, szociológus
Czoboly Miklós, mérnök
Csákó Mihály, szociológus
Család, gyermek, ifjúság Egyesület,
Csaplár Vilmos, író
Csapó Emma, KIÚT Veled Egyesület Ökumenikus Segítségnyújtás a Prostitúció Nélküli Világért
Csapó Ida, újságíró, tréner
Csató Péter, egyetemi tanársegéd
Csendes Andrásné, gyermek-és ifjúságvédelmi, gyógypedagógiai szakreferens
Csépányi Gabriella, szociológus
Csepecz Erzsébet,
Cser Angéla, okl. gépészmérnök
Csikós József, villamosmérnök
Csillag Ádám, filmrendező
Csillag Gábor, kultúrantropológus
Csima Eszter, védőnő
Csipe Szilvia, egyetemi hallgató
Csizmár Péter, könyvtáros
Cs. Kádár Péter,
Csudi Csudutov,
Dabasi Gabriella dr., orvos
Dandé István, szociálpolitikus
Debreczy Márta, szociológus, tanár
D'Elia Viktor,
Dér Csilla, tanár
Dévényi Rita, díszlet- és jelmeztervező
Dienes Maya,
Dobrovolszky László, külkereskedő
Domján Gergő, mérnök
dr. Donáth Ferenc, orvos, jogvédő
Don Katalin,
Dömötör László, rendszergazda
Dragos Erzsébet, tanár
Drozdik Orsolya, képzőművész
Egry Zsuzsanna,
Egyenlő Esélyek Egyesülete a Nőkért, Debrecen
Eisenbacher Csaba, informatikus
Eisler Viktor, fizikus
Ékes Ilona, szociális munkás
Elek István, vállalkozó
Erdei Nóra, PhD hallgató
Erdős Virág, író
Ertsey Katalin, CSR specialista
Esze Dóra, író
Eva M. Amichay, városgazdász, újságiró
Fabók Margit,
Fábri Péter, író
Falcsik Mari,
dr. Falus László,
Falusné dr. Székely Ágnes,
Farkas Bálint, matematikus
Farkas Csaba, főiskolai oktató
Fauszt Melinda, egyetemi hallgató
Federmayer Éva, egyetemi oktató
Fehér Gergely,
Fehér M. Lászlóné, ált. isk. tanár
Felsővári József, informatikus
Ferenczi Gábor, filmrendező
Ferenczi István, civil oktatásszervező
Ferjentsik Viola, szociális munkás
Flaskár Melinda, szociális munkás
Fodor Éva, szociológus
Fogarasi Attila, rendszerinformatikus
Fogarassy Judit, tanár, PhD hallgató
Forgách András, író
dr. Forgács András, orvos
Forgács Anita,
Fráter Anna, tanuló
Frivaldszky Bernadett, filmrendező-újságíró
Fülöp Regina, közgazdász
Gábor Éva Mária, szobrászművész, középiskolai tanár
Galambos Judit, humánerőforrás tanácsadó
Gál Ilona, nyugdíjas
Gárdos Katalin, vállalkozó
Gáspár Éva, önkéntes segítő
Gerencsér Balázs, szociológus-közgazdász
Gergely Nikoletta, egyetemi hallgató
Gerlóczy Ferenc, újságíró
Gervai Judit, tudományos fomunkatárs
G. Márkus György, politológus
Gombai Rita, banki alkalmazott
Gordon Agáta, író
Gregor Anikó, egyetemi hallgató
Gulyás Judit, egyetemi hallgató
Gulyás Katalin, joghallgató
Gürtler Mónika, munkanélküli
ifj. Gyorgyovich Miklós, egyetemi hallgató, újságíró
Gyökér Mária, főiskolai hallgató
Győr Ágnes Janka, egyetemi hallgató
Győrfy Attila,
dr. György Anna, főiskolai docens
Hadik Ákos, szerviztechnikus
Hajdu Veronika, egyetemi hallgató
Halász Pálma,
Hankiss Elemér,
Hanuláné Kurdi Ágnes, szociális munkás, szociálpolitikus hallgató
Harangi Andrea, író, szociálpolitikus
Hardi János, egyetemi hallgató, szerkesztő
Hargitai Anett, pszichológus, szerkesztő
Harmat Eszter, menedzser
Harsányi Gergely, kreatívigazgató
Házi Gyermekorvosok Egyesülete,
Hegedűs Noémi, újságíró
Heller Gábor,
dr. Herczog Mária, szociológus
Herman Gábor, programozó
Herold Ágnes, dramaturg
Hoffmann Kriszta, szociális munkás, emberi jogi tréner
Holl Józsefné,
Hoppál Krisztina, egyetemi hallgató
Horgas Béla, író
Horgas Judit, szerkesztő
Horváth Aladár,
Horváth András, joghallgató
Horváth Dóra, egyetemi hallgató
Horváth Györgyi, irodalomtörténész
Horváth Györgyné, könyvelő
Horváth Ildikó, egyetemi tanársegéd
Horváth Katalin, köztisztviselő
Hoyer Mária,
Hrabovszki Mariann, egyetemi hallgató
dr. Hunyady Miklós, kertészmérnök
Jancsó Julia, szociológus
Jankó Katalin, gyógypedagógus
Jánosi Ferencné, technikus
Jászberényi Zita, szociálpedagógus hallgató
Jeszenszky Zita, szociális munkás
Jóború Babett, mentor
Joó Mária, filozófus
Judit Frigyesi, zenetudós
Juhász Borbála, történész
Juhász Ildikó, informatikus
Juhász Norbert, tanuló
Kállai Eszter,
Kálmán C. György, irodalomtörténész
Kalmár Gabriella, újságíró
Kámán Balázs, orvos, író
Kántor Péter,
Kapecz Zsuzsa, dramaturg
dr. Kármán Irén, dokumentumfilm rendező
Kárpáti Julianna, tanító, egészséges életmód tanácsadó
Kati Koller,
Katona László, gázszerelő
Kattra Andrásné, személyi asszisztens
Kelemen Éva, tanár
Kérchy Anna, doktorandusz
Kertész Dóra, menedzser
Kertész Endre, csellóművész
Kertész Erzsébet, szociális munkás
Kertész Márta, művészeti vezető
Kertész Péter, Pulitzer-emlékdíjas újságíró
Keveházi Katalin, JÓL-LÉT közhasznú Alapítvány
Király Edina, szociális munkás
Kiriminé Kovács Hajnalka, óvodapedagógus
Kirschenbaum Dániel, tanuló
Kis Andrea, családgondozó
Kisdi András, értékesítési vezető, humánerőforrás menedzser
Kisdi Erika Polett, pedagógus
Kisdi Gábor Benedek, tanár
Kispéter Erika, tanár
Kiss Anikó, képzőművész
Kiss Attila, egyetemi docens
Kiss Erika, intézeti titkár
Kiss Gábor Zoltán, irodalomtörténész
Kiss Gyuláné, ügyvezető
Kiss Henriett, középiskolai magyartanár
Kiss Miklós, filmtörténész
Kiss Mónika, asszisztens
Kissné Hódor Julianna, tanár
Kissné dr. Novák Éva, filozófus, szociológus, egyetemi oktató
Klebelsberg Éva, történész, ökológus
Knausz Imre, pedagógus
dr. Knopfler Kinga, jogász
Koch Andrea,
Koch Andrea, marketinges
Kóczé Angéla, szociológus
Kocsis Eszter, egyetemi hallgató
Kókai Viktória Zita, tanuló
Kollár Zsuzsa, egyetemi hallgató
Komáromi János, hittanár, festőművész
Komáromi Mária, hittanár, pedagógiai munkatárs
Komlósi Amina, könyvszerkesztő
Kompasz Mária, alkalmazott
Kónya Bernadett, tanuló
Koós Zsuzsanna, tanár, PhD hallgató
Koudela Pál, szociológus
Kovács Ágota, rádiós, ügyvezető
Kovács Annamária, főiskolai hallgató
Kovács Attila, szerviztechnikus
Kovács Bernadett, referens
Kovacsevics Bojana, főiskolai hallgató
Kovacsevics Svetlana, tanár
Kovács Gabriella, újságíró
Kovács Lászlóné, nyugdíjas
Kovács Lászlóné, nyugdíjas
dr. Kovács Zsuzsanna, gyermekorvos
Kováts Ildikó, kommunikáció kutató, egyetemi docens
Kozma Blanka, irodavezető
Kőrösi Márta, tanár
dr. Kövér Ágnes, Jogklinika és Street Law Alapítvány
Krakkó Eszter, egyetemi hallgató
dr. Kránitz Mariann, tudományos kutató, kriminológus
Krausz Tamás, történész
Kravalik Zsuzsanna, szociológus
Kreutz László, zenész
Kriszt István,
Kun Katalin, tanár, családgondozó
Kurucz Erika, szociológus
Lackfi János, író
Laczkó Lászlóné, tanító
Laczkó László, tanár
Ladányi-Turóczy Csilla, költő, irodalomtörténész
Lakatos László, szociológus
Lánczi Éva, újságíró
Lányi András, egyetemi oktató
Lapis József, szerkesztő, kritikus
László Csaba, grafikus
László Ildikó, biológus
Lébényi Ferenc, diplomata
Ledényi Bea, okl. üzemgazdász
Léderer Pál, újságíró
Lehoczky Tamás, operatőr
dr. Leiti Ottó, orvos, fogorvos
Lénárd Henrik, szociológus PhD hallgató
Lénárt Borbála, pszichopedagógus, áldozatvédő
Lendvai Zsóka,
Lengyel András, főiskolai hallgató
Levendel Júlia, író
Líborné Putnoki Edit, könyvtáros
Lipcsákné Pozsár Orsolya, minőségügyi vezető
Lovretics Gertruda, szociálpedagógus, családgondozó
Mácsai János, zenetörténész
Madarassy Luca, nyelvtanár
Madarász Ivett, pénzügyi asszisztens, ifjúsági önkéntes
Magyar Gabriella, SAP tanácsadó
prof. dr. Majer József, tanszékvezető egyetemi tanár
Major Erika,
Marczali Ferenc, egyetemista
Márföldi Krisztina, jd. ny.levelező
Marinka Csaba, kommunikációs szakértő
Márkus Eszter, közgazdász, nonprofit szakértő
Marton Zsuzsa, PhD hallgató
Máté Anett, hallgató
Matécsa Márti, egyetemi hallgató
Matolay Katalin, könyvtáros
Matusek M. Zsuzsanna, az Országos Gyermekvédő Liga elnökségi tagja
Matuska Ágnes, egyetemi oktató
Mátyus Imre, PhD hallgató
Mayer Aranka, titkárnő
Mecsné Fullajtár Ildikó, mérnök-közgazda
Meggyes Erzsébet, gyermek és ifjúsági felügyelő
Mentényi Klára, művészettörténész
Mészáros Szilárd, joghallgató
M. Halász Judit,
Miavecz Jenő,
Miavecz Nóra, újságíró
Miklós Eszter Gerda, egyetemi hallgató
Misetics Bálint, joghallgató
Mócsán Eszter, egyetemi hallgató
Moldoványi Csilla Krisztina, pszichológus
Moldoványi Zsuzsa, banki ügyintéző
Molnár Csaba, PhD hallgató
Monspart Éva, újságíró
Morvai Krisztina, büntetőjogász
Munkácsi Péter, jogász
Muszély Katalin, építészmérnök
Muszély Mária, tolmács
Nagy Eszter, diák
Nagy Éva, mentőtiszt hallgató
Nagy Istvánné, dajka
Nagy Kasza Ágnes, alapítványi munkatárs
Nagy László, szerviztechnikus
Nagy Lilla, tanuló
Nagy Mónika Zsuzsanna, fordító
Nagy Petra Júlia, egyetemi hallgató
Nagy Sebestyén, újságíró
Nagy Szabolcs, fordító
Nagy Zoltán, programozó
dr. Nemes János, gyermekszívgyógyász
Németh Enikő, egyetemi hallgató
Németh János, futár
Németh Zsuzsanna, főiskolai hallgató
Nyéki Károly, szellemi szabadfoglalkozású
Nyírőné Bakay Beáta, pedagógus
Nyitray Boglárka, szociális munkás hallgató
Oberth József, emberi jogi aktivista
Oláhné Bíró Andrea, ügyvezető
Orbán Katalin, irodalomtörténész
Orisek Andrea, újságíró
Orosz Andrea, gyógypedagógus
Orosz Györgyi, szerkesztő
Orsós Attila, tanuló
Országos Gyermekvédő Liga,
Outi Hassi, fordító
Ördögh Csilla, újságíró
Pál Kata, újságíró
Pallai Péter, nyugdíjas
Pál Melinda, újságíró
Pálos György, filmrendező, apuka
Páncél Gábor, marketinges
Pap Ágnes, újságíró, szociológus
Pápai Bernadett, pszichológus
Pap Enikő, egyetemi hallgató
Pap Enikő, jogász
Papp Eszter, muzeológus
Papp Gabriella Zsófia, tanuló
Papp Mihály, ügyvezető
Papp Réka Kinga, egyetemi hallgató, hostess
Papp Zsuzsanna, a Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat munkatársa
Parti Nagy Lajos, író
Pásztori-Kupán Zsuzsanna, PhD-hallgató
Pásztor Tibor, önkormányzati képviselő
Patkós Krisztina, szociális munkás
P. Balogh Andrea, egyetemi oktató
Pécsi Emőke, fordító
Pécsi Katalin, irodalomtörténész
Pesti Balázs, tanuló
Péterfi Mária, szociális munkás
Petrovszki Mária, könyvtáros
Petrovszki Mónika, aneszteziológus asszisztens
Petrucz Krstan, rendező
Pilissy Piroska, rendezvényszervező
Pinczi Lajos, egyetemi hallgató
Pirityi Katalin, tanácsadó
Pogány Ira, újságíró
Polgár Júlia, közgazdász
Pusztai Tamás, technikus
dr. Rácz József, egyetemi magántanár, pszichiáter
Radics Viktória, irodalmár
Rajkiné Hichsi Mária, kistérségi roma menedzser
Rajsli Emese, szerkesztő
Ránki Júlia, szerkesztő
Rapai Ágnes, költő
Rédai Dorottya, esélyegyenlőségi szakértő
Reiser Viktória, egyetemi hallgató
Rész Levente, szociális munkás
Réti Adrienn, tanuló
Révész Szilárd, matematikus
Rév Marcell, tanuló
dr. Rosonczy Enikő, ügyvéd
Rosta Miklós, egyetemi hallgató
Rumbold Éva, középiskolai tanár
Ruskó Rita, szociális munkás
Sáfrány Réka, kutató
Sághy Erna, újságíró
dr. Sándor Anna, a Spinoza-ház igazgatója
Sándor Erzsi, szerkesztő
dr. Sándor Klára, nyelvész
Sári B. László, irodalmár
Sárosi Réka, tanuló
Sasvári Nóra, közgazdász
Sattler Katalin, tanácsadó
Scheirichné Balázs Ilona, egyetemi hallgató
Schiffer András, ügyvéd
dr. Schler Szilvia, gyermekorvos
Schmidt Györgyné,
Sebe Eszter, szaksegéd
Sebhelyi Viki, szociológus
Seláf Levente, kutató
Séllei Nóra, egyetemi docens
Selyem Zsuzsa, irodalomtörténész
Seregély Ágnes, egyetemi hallgató
Simon Éva, vállalkozó, tanár
Sinkovics Ákos, építész
dr. Sipos Anna Magdolna, egyetemi docens
Soltész Ágnes, szociológus
dr. Solt Katalin, egyetemi docens
Sós Mária,
Stokinger Szilvia, szociális munkás hallgató
Subicz-Marsi Edit, zenetanár
Suhajda István, nyugdíjas
Suszczynska Malgorzata, egyetemi adjunktus
dr. Svékus András, gyermekneurológus
Svékus Márton, közgazdász
dr. Svékusné dr. Kovács Ágnes, gyermekorvos, a Szövetség a Gyermekbántalmazás Ellen Közhasznú Társaság elnöke
Szabó Anna, tanuló
Szabó Eszter, egyetemi hallgató
Szabó Eszter, pszichológus hallgató
Szabó Gergely, orgonaépítő
Szabó György, Trafó
Szabó Ildikó, szociológus
Szabó Julianna, egyetemi hallgató
Szabó Julianna, tanuló
Szabó Katalin, óvodapedagógus
Szabó Levente,
Szabó Mária Katalin, gyermekvédelmi felelős
Szabó Mónika, óvodavezető
Szabóné Boros Panna, középiskolai tanár, könyvtáros
Szabóné Szabó Zsuzsanna, főfoglalkozású anya
Szabó Sándorné, dajka
Szabó Sándorné, óvodapedagógus
Szabó Szilvia, rendezvényszervező
Szabó Tamás, munkanélküli
Szabó Tibor, egyetemi hallgató
Szabó Valéria, programkoordinátor
Szák Kocsis Péter, tanár, művelődésszervező
Szakonyi Zsuzsi, szociológus hallgató
Szalai Erzsébet, szociológus, egyetemi tanár
Szalma Éva, ügyvivő szakértő
Szamosi Anna, producer
Szaniszló László, ügyvezető igazgató
Száraz Lívia, egyetemi hallgató
Szarka Attila, javítóintézeti igazgató
Szárnyas Gábor, szerkesztője
Szász Panni, ifjúságsegítő
Szécsi Anna, humánpolitikai szakelőadó
Szeder Emilia, informatikus
Szegő Katalin, programozó
Szegő Krisztina, szociológus
dr. Székely Ferenc,
Székely György, szociológus, egyetemi oktató
Székely Noémi, restaurátor
Szekeres Zoltán, területi elnök
Szente Krisztián, zenész
Szentirmai Dóra, doktorandusz
Szép Anikó, irodavezető
Szikes András, egyetemi hallgató
dr. Szikszai Zita, fizikus
Szilády Szilvia, tudományos munkatárs
Szilágyi Sándor, fotóművészeti író
Szili Kristóf, meteorológus
Szilvási Léna, szociális munkás
Szombathy Zsuzsanna, adatrögzítő
dr. Szöőr Anna, pszichológus, jogász
Sztaskó Richard, színész
Szücs Balázs, teológiai hallgató
Szüsz-Szatmári Réka,
Szűts Anna, egyetemi hallgató
Takács Judit, szociológus
Tallár Ferenc, egyetemi tanár, filozófus
Tamás Eszter, logopédus-gyógypedagógus
Tamás Gáspár Miklós, egyetemi oktató
Tamás Tibor, újságíró
Tatai Mária, építész
Tátorjánné Török Tünde, óvodapedagógus
Tavaszi Ákos, vegyészmérnök
Tengerics Éva, könyvtáros
Teszári Nóra, televíziós műsorvezető
Tischler János, történész
Tófalvy Éva, lelkész, irodalomtörténész
Topor Tünde, művészettörténész, lapszerkesztő
Tornyi Zsuzsa, egyetemi hallgató
Tóth Annamária, egyetemi hallgató
Tóth Gyöngyvér, szociológus, tréner
Tóth Herta, kutató
dr. Tóth László, társadalomkutató
Tóth Nárcisz, személypénztáros
Tóth Norbert,
dr. Tóth Olga, szociológus
Tóth Zelma, szociális munkás
Török Miklós, vidógrafikus
Török Monika, újságíró
Trencsényi Judit, tréner
Turay Balázs, fotográfus
Turcsányi Andrea, ügyvezető igazgató
dr. Ugróczky Mária, jogász
Újszászi Györgyi, mérnök, környezetgazdász
Ungváry Rudolf, író
Urbán Ádám, fotográfus
Urbanics Richárd, műszaki előkészítő
Vadkerti Ildikó,
Vajda Júlia, szociológus, pszichológus
Vajda Márta, kommunikációs tanácsadó, újságíró
Valkovszky Sándor, közgazdász
ifj. Várady Tibor, jogász
Varga Enikő, esztéta
Varga Erika, könyvelő
Varga Mária Adrienne, pszichológushallgató
Varga Mária, gyógyszerész
Varga Sándor, gyermekgyógyász
Varga Zoltán Zsolt, szobrász
Varga Zsuzsanna, képzési és hálózati programvezető
Vári Erzsébet, műfordító
Vaskó Péter, költő, műfordító, filmkritikus
Vauver Kriszta, jogász
Vay Márton,
V. Bálint Éva, újságíró
Verdes Tamás, gyógypedagógus
Vető Viktória, sajtófőnök
Viczian Hajnalka,
Vida Katalin,
Vida Viktor, újságíró
Viniczai Virág, egyetemista
Vo Khanh Toan, tanácsadó szakpszichológus
Volentics Veronika,
Weisz Júlia, orvos
dr. Weltner János, sebész
Werner Timár Éva, szellemi szabadfoglalkozású
dr. Wildmann János, teológus-közgazdász
Williams Thomas, egyetemi nyelvtanár
Zahoranschi Richárd,
Zolnay János, szociológus
Zsadányi-Nagy Csaba, informatikus
Zsámboki Mária, szerkesztő, pszichodráma csoportvezető
Zsoldi Anita, egyetemi hallgató

Összesen: 580 személy és szervezet.

A követelést külföldi állampolgár is támogatja:
Pásztori-Kupán Zsuzsanna, PhD-hallgató, Románia 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal