Levél Lamperth Mónikának

a Magyar Köztársaság
belügyminisztere részére
Tisztelt Miniszter Asszony!Dr. Borai Ákos rendőr ezredes, a Belügyminisztérium főosztályvezető-helyettese az elmúlt években számos alkalommal nyilatkozott a prostitúció magyarországi szabályozásáról. Dr. Borai Ákos e véleményeit nem magánemberként tette közzé: számos alkalommal tüntette fel nyilatkozatait a Belügyminisztérium álláspontjaként. Ezekben a nyilatkozataiban dr. Borai Ákos a bordélyházak legalizálását, a vigalmi negyedek létrehozását javasolja, és az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában, New Yorkban, 1950. évi március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény felmondását szorgalmazza. Borai Ákos a prostitúciót rendszeresen "természeti-társadalmi szükségletnek" nevezi, mely "szükséglet" kielégítését szerinte a jogrendnek nem akadályoznia kell, hanem megfelelő szabályok segítségével keretek között tartani.

Tisztelt Belügyminiszter Asszony! A bordélyházak legalizálása a bűnözés legjövedelmezőbb ágának kifehérítését szolgálja. A világon akárhol próbálkoztak eddig a prostitúció legalizálásával, a tanulság mindenütt az volt, hogy a prostitúció legalizálása nemhogy nem csökkenti, hanem növeli a nő- és lánykereskedelmet, megsokszorozza az illegális bordélyházak számát, ahogyan ez Németországban, Ausztriában és Ausztrália Viktória államában is történt a legalizálást követően. (Lásd: Seminar on the Effects of Legalisation of Prostitution Activities, Stockholm 5-6 November, 2002, http://naring.regeringen.se/fragor/jamstalldhet/pdf/N3006.pdf, [elérhető magyarul is], továbbá: 10 Reasons for Not Legalizing Prostitution by Janice G. Raymond, March 25, 2003, magyarul: http://prostitucio.hu/10.ok.php)

A probléma tehát nem kezelhetővé, hanem épp ellenkezőleg, fokozottan kezelhetetlenné vált. Hogyan lehetséges ez?

A bordélyok legalizálása elfogadhatónak tünteti fel a prostitúciót, s ezáltal fokozza a kliensi keresletet, növeli a piacot. Az illegális bordélyok azonban mindig sokkal jövedelmezőbbek, s emiatt a rendőri korrupció is mindenütt kivédhetetlennek bizonyult. A vigalmi negyedek a szervezett bűnözés és a pénzmosás legfőbb színterei az egész világon. A formailag legális bordélyokban a "vállalkozóvá" avanzsált bűnözők ugyanolyan mértékű erőszakot alkalmaznak a prostituáltak kényszerítésére, mint a nem adózó bordélytulajdonosok. (Lásd ugyanott.) Mindezt dr. Borai Ákos is elismeri Prostitúció című, 2003-ban megjelent könyvében. Így tehát rejtély, kinek az érdekeit képviseli dr. Borai Ákos, amikor a bordélyok legalizálását szorgalmazza. Mint ahogy az is talányos, hogy Borai Ákosnak a prostitúcióval kapcsolatos "civil" kapcsolatai miért korlátozódnak az illegális bordélyokban is jelenlévő Földi Ágnesre. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi tapasztalatok szerint a szervezett bűnözés növekszik a prostitúció legalizálása következtében, elgondolkodtató, miért nincsen Borai Ákosnak semmilyen elképzelése arról, hogyan fognak a hatóságok eredményesebben eljárni a hazánkban gyakorlatilag már ma is nagy számban háborítatlanul működő illegális bordélyokkal szemben.

A nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a prostitúció iránti szükségletet csak az emberi jogok súlyos, ismétlődő megsértésével lehet kielégíteni. A prostitúciót tehát visszaszorítani kell, nem pedig szabályok között lehetővé tenni. A prostitúció visszaszorítása nem utópia: ezt bizonyítja a sikeres svédországi példa, ahol a prostitútorokat és a klienseket is kriminalizálták.

A prostituáltak több, mint 95%-a nő, s a prostitúcióba való bekerülésük átlagéletkora 14 év. Mindennek az az oka, hogy a prostitúció iránti kereslet túlnyomórészt olyasmit keres, ami egyetlen jogrendben sem legalizálható: a kiszolgáltatott, fizikai önrendelkezési jogaiktól a szó legszorosabb értelmében megfosztott rabszolganőket és -lányokat. A prostitúció jelensége a prostituáltak önrendelkezési jogainak tagadásán nyugszik: A kliens nem kérdezi, hogy a prostituáltat megverték-e, megerőszakolták-e, kényszerítették-e, ígérgetésekkel, fenyegetéssel, szabadságában való korlátozással vették-e rá, hogy a kliens rendelkezésére álljon. "Nem kérdezi: számít rá. Amit a kliens megvásárol, az a nemi erőszak második fázisa: a megfélemlített, kiszolgáltatott, megalázott másik személyen végrehajtandó nemi aktus." (Betlen Anna: A képmutatás törvényi útja: egy lépés a prostitúció legalizálása felé, megjelent: a Fundamentum 1998. évi 3. számában)

A prostitúció utánpótlásának biztosítása a világon sehol sem működik a nők és gyereklányok elleni tömeges erőszak feletti állami szemhunyás nélkül. Hatalmas erőket mozgósít a szervezett bűnözés az önrendelkezési jogaik gyakorlásától megfosztott lányok és fiatal nők tömegeinek prostitúcióra kényszerítése érdekében.

A prostitúció legalizálása irányában tett minden lépés a nők jogainak társadalmi méretekben történő csorbítását idézi elő. Az egész nőtársadalom látja kárát annak, ha elfogadottá, nyilvánosan és a magánéletben vállalhatóvá válik a nők szexuális használati tárggyá degradálása, azaz a személytelen, erőszakos szexualitás.

A prostitúció ezen és sok más alapvető emberi jogi összefüggéseit Borai Ákos vagy nem ismeri, vagy szándékosan hallgat róluk. Bármely eset is forog fenn, dr. Borai alkalmatlan arra, hogy egy a nők és gyerekek alkotmányos jogait tiszteletben tartó jogállamban a prostitúció kérdéskörének felelős tisztviselője legyen.

Mindezek miatt arra kérjük a tisztelt Miniszter Asszonyt:

1. Tegye egyértelművé, hogy mi a Belügyminisztérium, és személy szerint a Miniszter Asszony álláspontja a prostitúcióról!

2. Nevezzen ki a Belügyminisztériumban a prostitúcióval kapcsolatos állami teendők irányítására olyan tisztviselőt, aki tudatában van a prostitúció jelenségének az emberi jogokra, különösképpen a nők és gyermekek emberi jogaira gyakorolt tömeges és rendkívül káros hatásainak.

3. Ismertesse meg a nyilvánossággal a Belügyminisztériumnak a New York-i Egyezmény, s különösen annak 1-4., 19. és 20. cikkelyei végrehajtása érdekében végzett tevékenységét, mely cikkelyek előírják a prostitúción élősködő bűnözői réteg üldözését, a nő- és lánykereskedés áldozatainak megsegítését.

4. Készítsen a Belügyminisztérium a prostitúcióra vonatkozó új szabályozási koncepciót az ENSZ nőjogi (CEDAW) bizottságának 2002. augusztusában Magyarországnak tett ajánlása alapján, melynek értelmében fel kell számolni a türelmi zónák rendszerét, mivel az "megnehezíti a prostitúció kizsákmányolóinak büntetését, és így tovább ronthatja a prostituált nők helyzetét", továbbá "biztosítja a prostituált nők kizsákmányolásának hatékony tilalmát, valamint egészségügyi, szociális és különféle emberi jogvédő támogatásokat szolgáltatásokat kínál."

Levelünkhöz mellékelten újból megküldjük a Tisztelt Miniszter Asszonynak a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom alapító nyilatkozatát. Szintén csatoljuk továbbá azt a levelet, melyet az országgyűlési képviselőkhöz és a kormánytagokhoz - köztük névre szólóan Önhöz is - 2003. szeptember 17-én juttattunk el.

Mivel feltételezzük, hogy a Belügyminisztériumnak szüksége van a prostitúcióra vonatkozó valós és szakmailag megalapozott információkra, kérjük, engedje meg végül, hogy figyelmébe ajánljuk a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom weboldalát: prostitucio.hu, melyről a magyar nyelvű írások mellett elérhető a prostitúció legalizálásának kárairól szóló több nemzetközi dokumentum is, például a 2002. november 5-6-án Stockholmban tartott, a prostitúció legalizálásának hatásairól szóló nemzetközi szeminárium előadásai.

Kelt Budapesten, 2004. április 8-án, csütörtökön

Tisztelettel,

a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom nevében:

Bódis Enikő
Dögei Ilona
Forgács Zsuzsa
Gargya Marietta
Jeszenszky Zita
Juhász Géza
Sáfrány Réka
Sándor Erzsi
Szil Péter 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal