A miniszterelnök válasza

a képviselőkhöz és kormánytagokhoz írt nyílt levélre

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Gazdaság- és Társadalompolitikai Titkárság
Helyettes Államtitkár

Ikt. szám: I-3051/1/2003.
Ügyintéző: dr. Tóth Judit

Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom
Budapest

A miniszterelnök úr részére írt levelüket, továbbá a mozgalom alapító nyilatkozatát áttanulmányoztam. Tudományos igazságok kérdésében tartom magam az Alkotmány rendelkezéséhez, így a prostitúció "örök emberi késztetésével és társadalmi igényével" kapcsolatos vitában nem kívánok állást foglalni a tudományos fórumok helyett. A mozgalomban részt vevők véleményét tiszteletbe tartva, csupán néhány körülményre szeretném felhívni a figyelmüket, amely megszabja a kormányzat munkáját is.

A prostitúció felszámolásának célként való kitűzése, a hozzá kapcsolódó számos kísérő jelenség körében a magas látenciát tovább növelné. Miként a mozgalom nyilatkozatában is rámutatnak, a prostitúció - az azzal járó életmód, erőszakos magatartásminták, illegális jövedelemszerzés, szociális kiszolgáltatottság, fertőzésveszély miatt - igen sokrétű jelenség. Ezért kialakulása sem csupán a szolgáltatást nyújtókkal szembeni erőszakra, szexuális visszaélésre, családon belüli eseményekre vezethető vissza. Az egyetlen oksági viszonyra építő modellben az állam szerepe is leegyszerűsödik, noha a prostituálttá válás, ebben a szférában valamilyen szerep vállalása, fenntartása komplex folyamat. Ide tartozik, hogy a levéllel ellentétben , nem csak nők, de férfiak is szereplői a jelenségnek, szolgáltatóként, szervezőként, anyagi támogatóként egyaránt. Ebből a szempontból az emancipáció teljes.

A jelenség komplex jellegét a jog csupán az általános magatartási szabályok szintjén tudja megragadni, azaz a dolgokat leegyszerűsíti. Mégis több jogágba sorolhatók azok a hatályos szabályok, amelyeket a jelenséggel foglalkoznak. Az valóban vitatható, miért a büntetőjog és a rendészeti jog (hazai és nemzetközi színtéren) az állami beavatkozásnak a fő eszköze. Mellette az emberi jogok, a humanitárius jog, az egészségügyi szabályozás, valamint ezek érvényesítése gyengébb, nem is szólva a szociális, rehabilitációs szabályokról. E téren tehát valóban akad feladat (jogalkotás, intézményfejlesztés, megfelelően képzett szociális munkások toborzása, anonim AIDS szűrés, átmeneti otthonok létesítése, nemzetközi együttműködés a hazautazásban stb.) A teendők közé tartozik a közvélemény kellő tájékoztatása a jelenség sokrétűségéről, az abban részt vevők egy részének áldozattá válásáról, továbbá a prostituáltak társadalomba való visszavezetésének segítéséhez szükséges közhangulat kialakításáról.

Ezért a mozgalomnak nagy tér nyílik az egészségügyi szűrések propagálására, a szociális szabályozásra, a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, foglalkoztatási intézmények megfelelő kialakítására, az ott dolgozó munkatársak képzésére vonatkozó javaslatok kimunkálásában, továbbá az önkormányzat és a helyi lakosság körében az áldozatok támogatásának és a tájékozott közvéleménynek a formálásában. Ebben partnerséget ajánlunk fel a mozgalom számára.

Budapest, 2003. október 7.

Tisztelettel:

Dr. Katona Tamás 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal