A leánykereskedés Magyarországon...

Megjelent: Munkás-Heti Krónika, 1876. ápr. 2.

A leánykereskedés Magyarországon annyira garázdálkodik, hogy már nagyobb botrányt nem is képzelhetünk az úri civilizáció terén. A mult hóban Sopron városa kapitánya a belügyminiszternek jelentést tett hogy Székesfehérvárott két leányt olasz vállalkozóknak "eladtak", s e szerencsétlenek már utban vannak dél felé. A két leányt kisérőikkel Nabrezina mellett sürgöny utján letartóztatták s Sopronon át hazájukba szállíták. A belügyminiszter ez alkalommal a soproni kapitányt az egész országon széltében űzött leánykereskedésnek szigoru megvizsgálásával bízta meg. A kapitány a vizsgálatot kiterjeszté Budapest, Arad, Székesfehérvár, Sopron, Szombathely, Pécs, Fiume és Triest városokra, s munkájával nem rég szerencsésen elkészült. Terjedelmes jelentését az eredményről terjeszté a miniszter elé; e jelentés már most elég világosságot derít egy társadalmi fekélyre, hogy kiégetését az illetékes közegek kellő erélylyel keresztül vigyék. A jelentés szerint Budapest a leánykereskedés főfészke, hol az úgynevezett "tánciskolák"ból többnyire a rendőrök feleségei, sőt maguk a rendőrbiztosok is a szegény sorsu leányokat, kik a csábításnak áldozatul estek, a rossz hirü házakba "elszerzik". Igen veszélyes leánykufárra ismertek a vizsgálat alatt bizonyos Berger Ignác nevü szombathelyi lakosban, ez Budapestről egészen fiatal lányokat (többnyire varrónőket s cselédeket) csábit el a vidéki városokba azon ürügy alatt, hogy majd az ottani kávéházakban pénztárnoknői állomást szerez nekik. Berger nővére hasonló üzlettel bír Kőszegen, kerítősegédei pedig Budapesten nyitottak üzletet. A vizsgálattal megbízott kapitány azt javasolja a jelentésében a belügyminiszternek, hogy az egész ügy a bíróságokhoz tétessék át, s hogy a gyanuval terhelt egyének valamennyien vád alá helyeztessenek.


 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal