A prostitúció és az emberkereskedelem visszaszorítását célzó nemzeti stratégia alapelvei

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal és a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom közös állásfoglalása
2004. május 28.

Egyetértünk abban, hogy az emberkereskedelem - különösen a nő- és gyermekkereskedelem - és a prostitúció szoros kapcsolatban áll egymással. Egyetértünk abban is, hogy a gyermekprostitúció a prostitúció elválaszthatatlan része.

Meggyőződésünk tehát, hogy az emberkereskedelem és a gyermekek prostitúcióba való bevonása ellen csak a prostitúció egész intézményrendszerének leküzdése érdekében tett lépésekkel együtt vehetjük fel sikerrel a harcot.

Egyetértünk abban, hogy Az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában, New Yorkban, 1950. évi március hó 21. napján kelt ENSZ egyezmény (New York-i Egyezmény) előírásainak maradéktalan betartása a magyar társadalom - nők és férfiak - közös érdeke. Szükség van tehát - a prostitúciót irányító, abból hasznot húzó, a prostituáltakat kizsákmányoló szervezetek és személyek elleni büntetőintézkedések mellett - felvilágosításra, megelőző intézkedésekre, és a prostitúcióból kilépni szándékozó prostituáltakat megsegítő intézmények, infrastruktúra létrehozására egyaránt.

Egyetértünk abban, hogy a legrövidebb időn belül megoldást kell találni a fiatalkorú prostituáltak használatának megakadályozására.

Egyetértünk abban, hogy az állam bevételeinek nem képezheti részét a prostituáltak szenvedései, emberi jogaik súlyos megsértése révén szerzett jövedelmek megadóztatása.

Mindezek jegyében megállapodunk abban, hogy összehangolt lépéseket fogunk tenni egy a prostitúció és az emberkereskedelem leküzdését szolgáló nemzeti stratégia kidolgozása érdekében. Ennek a munkának a során különös figyelemmel leszünk arra, hogy

  1. elegendő információ álljon rendelkezésre, hogy a közvélemény megismerhesse a prostitúció és az emberkereskedelem valódi természetét;
  2. elősegítsük a megelőzést szolgáló oktatási és képzési programok kidolgozását és alkalmazását;
  3. támogassuk a prostitúcióból kilépni szándékozó prostituáltaknak biztonságos menedéket, illetve rehabilitációt, valamint a prostitúción kívüli életbe való visszailleszkedésüket segítő állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek munkásságát;
  4. kidolgozzunk törvényjavaslatokat, amelyek biztosítják a kiszolgáltatott embereket, gyermekeket a prostitúcióba taszító, kizsákmányoló bűnöző szervezetek és személyek hatékony és teljes körű üldözését és megbüntetését, elősegítik a prostitúciós és pornográfia-ipar felszámolását;
  5. szorgalmazzuk a prostitúciós és pornográfia-ipar illegális bevételeinek a bűnüldözés keretében történő elkobzását és a prostitúció áldozatainak rehabilitációjára való felhasználását.
Közösen hívjuk fel az állami szervek, önkormányzatok és egyházak figyelmét arra, hogy a Magyar Köztársaság az ENSZ Szervezett bűnözés elleni Egyezményének (Palermói Egyezmény) emberkereskedelemről szóló Kiegészítő Jegyzőkönyve 9. cikk 5. pontja alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy jogi, felvilágosító, oktatási és más intézkedésekkel visszaszorítja a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás minden formájára irányuló keresletet.

Budapest, 2004. május 28.

Dr. Lévai Katalin
miniszter

Kiss Róbert
elnök Esélyegyenlőségi Kormányhivatal

Bódis Enikő
Forgács Zsuzsa
Juhász Géza
Kiss Anikó
dr. Morvai Krisztina
Sándor Erzsi
Szil Péter
a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom nevében 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal