- A bűntanya ügye -

Megjelent: Népszava, 1906. junius 20.

A hímző-utcai lélekraktár ügye, immár semmi egyéb, mint az ismeretes gyújtószál, amelyre "szükség volt", hogy a máglya, amely "régóta készen állott", lángot vessen.

Garmadával gyűlnek szerkesztőségünkben a felszólalások; (...) s a felszólalások során mind jobban kidomborodik egy jelszó: el kell törölni a bordélyház-rendszert egyszersmindenkorra, mert csak igy lehet elejét venni ennek az eddig folyt lélekraktár-szisztémának.

Erre vall különben egy magasabb rangu rendőr tisztviselő ma tett nyilatkozata is, mely őszintén bevallja, hogy ugy, ahogy az ügy ma áll, nehéz rajta segiteni.

(...)

Eddigelé 12 leányt hallgattak ki. Ezek ez idő szerint lakosai a himző-utcai lélekraktárnak.

Naszády kapitány tudósítónk előtt hangsúlyozta, hogy a leányok általában meg vannak elégedve sorsukkal.

Ezt mi természetesnek találjuk. Ne azokat hallgassák ki, akik ma bent vannak s testük-lelkükkel rabjai Nagelnénak, hanem azokat, akik kiszabadultak.

Feltétlenül nagy reformok készülnek, ezeket a reformokat Boda főkapitány már régen tervezi. A nyilvános házak tényleg közerkölcs és közrendészet céljából nem bizonyultak alkalmasnak, különösen azért nem, mert a háztulajdonosok rabszolgatartók és kereskedők.


 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal