A prostitució kaszárnyái

Megjelent: Népszava, 1906. junius 22. (nagy vezércikk)

Ha az erkölcsvédő állam megszakítja szövetségét a bordélyosokkal, megtörtént az első lépés a prostitució-teremtette helyzet javitása felé.

De csak az első lépés, amelyet másodiknak, harmadiknak kell nyomon követnie.

A második lépés a purifikáció felé a prostituáltak bekaszárnyázásának megszüntetése. A fővárosban és vidéken ugyanis szokásban van a prostituáltakat rendőri intézkedéssel bizonyos utcákban és házakban lakásra kényszeríteni, vagyis bizonyos utcákban lakástól eltiltani őket. Ennek a rendszabálynak oka állitólag a közerkölcs védelme.

Különös valami lehet az a közerkölcs, amelyet az egyik utcában azzal kell védeni, hogy kitiltják onnan a prostituáltakat, a másik utcában pedig azzal, hogy összetömörítik őket. A vagyonosok-lakta "előkelő" városrészekben a "közerkölcs" azt kivánja, hogy az ott lakó "aranyifjúság" - más városrészekbe vándoroljon, midőn a prostituciót igénybe akarja venni, nehogy a saját városrészben ismerőssel találkozzék és szégyenkeznie kelljen , ha észreveszik azt, amit megtenni nem szégyellt. A külvárosi és egyéb félreeső utcákban szegény nép lakik, annak felügyelők és bonnék nélkül csavargó gyermekeiért nem kár, ha jó korán megismerik ezt az intézményt.

Különösen az apró leányoknak üdvös, ha az utcába kaszárnyázott prostituáltaktól jóelőre megtanulják, hogy - bármennyire is nyuzzák ezeket a nyomorultakat - a prostituált keresete még mindig összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az állami dohánygyárak nőmunkásainak 2-4, legfeljebb 6 forint heti keresete.

Ha ártalmas a prostituáltakkal való egy házban lakás a közmoralitásra, akkor sokkal ártalmasabb a prostituáltak egész tömegével való együttlakás, különösen azon szegény családokra nézve, amelyek gyermekeikre gondot nem viselhetnek. A közmorál szempontja a kaszárnyázásnak ürügye lehet, de alapjában törlését követeli. Ha pedig mindenáron akarnak gyönyörködni a süritett prostitucióban: akkor tessék azt a vagyonosok utcáin koncentrálni. Ott több az alkalom, a lehetőség és a pénz a közmorál veszedelmeitől való óvakodásra.

Még egyszer visszatérünk erre a kérdésre, hogy bebizonyíthassuk: az osztálytársadalomnak egy kötelessége van a prostitució iránt, mégpedig az, hogy megszabaduljon a felelősségtől, amelyet a prostitució megrendszabályozásával magára vállalt.


 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal